Tuesday, August 6, 2013

Hiển Dung.HIỂN DUNG
(Lc 9:28-36)
Thầy trò lên núi ngang trời
Gió như cũng tỏ niềm vui đón chào
Ôi chao, kỳ lạ dường bao
Mặt Thầy biến đổi sắc màu khác xưa
Áo Thầy trắng toát chói lòa
Ba trò (*) kinh ngạc nhưng mà mừng vui
Ơ kìa, lại có hai người
Cùng vui đàm đạo với Thầy Giêsu
Bên này thì có Môsê
Êlia đứng bên kia cho đều
Phêrô khoái chí thưa mau:
“Ở đây thật sướng biết bao!
Xin dựng ba lều cho đủ tam nhân
Ba trò thì sẽ không cần
Chỉ mong hạnh phúc mãi luôn thế này”
Bỗng dưng có một đám mây
Che phủ ba người, thế là mất tiêu!
Ba trò hốt hoảng, lo âu
Đang khi hứng chí, Thầy đâu mất rồi?
Từ mây có tiếng rạch ròi:
“Đây là Con của Chúa Trời
Được Ta chọn, hãy vâng lời Người luôn”
Rồi hai ông nọ không còn
Chỉ còn Thầy đứng mình ên thôi mà
Miệng ba trò giống chữ A
Mắt ba trò giống chữ O rất tròn!
Xin thương củng cố Đức Tin
Dẫu gian khó vẫn trung kiên, lạy Thầy!
Giúp chúng con biến đổi hoài
Để nên giống Chúa càng ngày càng hơn
TRẦM THIÊN THU
(*) Phêrô, Gioan và Giacôbê.

No comments:

Post a Comment