Friday, April 3, 2015

DƯỚI ÁNH TRĂNG NGỜI

   Chỉ như một giọt sương đêm
Chỉ như một nhánh liễu mềm ven sông
    Đời tôi hoa cỏ nội đồng
Thế mà Chàng đã hết lòng yêu tôi
   Theo tôi suốt cuộc nổi trôi
Chàng quen thầm lặng bên tôi từng giờ
    Còn tôi, một ả tình vờ
Khi vui, bỏ mặc người chờ trong đêm
    Rồi khi vàng võ lem nhem
Tựa hồ chú ngựa đã quen đường về
    Tôi về rũ bỏ u mê
Chàng dang tay đón thỏa thuê đợi chờ
    Tình Chàng như sóng vỗ bờ
Chẳng hề chê cát hững hờ dối gian
    Sóng ôm bờ cát miên man
Cho dù cát mãi tính toan hững hờ.
    Chàng ơi! Thiếp, ả tình vờ
Như dòng nước đục, lững lờ tháng năm
    Hôm nay lòng thiếp ăn năn
Con tim thức tỉnh, biết Chàng thậm yêu
    Chàng yêu, yêu thiếp thật nhiều
Yêu cho đến nỗi tiêu điều xác thân
    Đường xưa thập giá lê chân
Lưỡi đòng ai nỡ xuyên tim Chàng rồi?
    Đêm nay dưới ánh trăng ngời
Vần thơ như có lệ rơi hai hàng
    Thơ này thiếp muốn tặng Chàng
Chút tình trễ muộn, xin Chàng đừng chê!

                                    Vũ Thủy

No comments:

Post a Comment