Tuesday, March 24, 2015

Mui Cua Me.

Mùi Của Mẹ.
Nhạc: Phạm Trung.
Thơ: Nguyễn Văn Anh. 
Trình bày: Bích Hiền và nhóm bè.
Slideshow: Duy Hân.

No comments:

Post a Comment