Friday, April 3, 2015

PHÚT CUỐI TRÊN THẬP GIÁ


Ngàn muôn nỗi mãi hành đau thân xác

Chân tay này  như buốt xé từng phân

Mỗi đoạn xương căng kéo tợ dây đàn

Từng giọt máu nhuộm thân tàn lấm đỏ

Cố căng ngực , gồng hớp từng hơi thở

Mắt mờ nhòa, nghe mặn rát bờ môi

Ôi vô cùng nỗi lòng  Chúa của tôi::

“Con đã uống cạn vuông tròn chén đắng

Không than thở làm thân Chiên nín lặng

Đã hơi tàn, trên Thánh giá ngửa trông

Cõi hồn con cô vắng đến quặn lòng

Sao Cha vẫn thảng ngơ, không tiếng đáp

Mọi Thánh Ý giờ đây nên hoàn tất

Linh hồn con xin phó thác tay Cha

Mẹ yêu ơi! Xin giã biệt rời xa

Mọi khốn khó, muôn sự giờ kết thúc”

Vì nhân thế hơi cuối cùng cũng trút

Đá núi tan thương khóc Đấng Tối Cao

Tình thương Ngài cao cả biết nhường bao

Con tự hối  đã bao năm chai đá

Vạn lạy Chúa, xin ngàn lần đại xá

Xin máu đào Cha tắm sạch tội nhơ

Cho con đây  được hưởng mọi ơn nhờ

Và mãi sống trong tình yêu của Chúa.

.            THINH KHÔNG

.            03-04-2015

No comments:

Post a Comment