Saturday, April 4, 2015

Cau Thanh Gioan Phaolo II.

Cầu Thánh Gioan Phaolô II
Nhạc và lời: Phạm Trung.
Trình bày: Bích Hiền.
Video: Hồ Đắc Dũng.

No comments:

Post a Comment