Monday, October 21, 2013

Ngọt Ngào Mẹ Mơ.NGỌT NGÀO MẸ MƠ

Mẹ ôm âu yếm Bé thơ
Bé say giấc điệp Mẹ mơ ngọt ngào
Ngày mai Bé lớn phổng phao
Ngày mai xa ấy biết sao đường đời!
Ôm Con mà mộng cao vời
Vòng tay ghì xiết thay lời yêu thương
Mai sau Bé sẽ là “Đường”
Bé là “Sự Thật” muôn phương thế trần
Bé là “Sự Sống” hồng ân
Mẹ vui trọn kiếp thanh bần theo Con
Xin làm chiếc bóng vuông tròn
Cầm canh tiếng trống mỏi mòn xa xa
Mẹ ôm Con rất mặn mà
Cảnh thơ trăng giãi ngọc ngà ngoài sân
Thiên cung quỳ lặng triều thần
Hồn nhiên Bé ngủ trong ngần thơ ngây.
      ------------------------------------

          Giu-se Nguyễn văn Sướng.

No comments:

Post a Comment