Sunday, October 13, 2013

Đức Mẹ Thăm Viếng.


 
Đức Mẹ Thăm Viếng

 Xưa Đức Mẹ  đi viếng thăm người
Bước vội vàng vượt qua núi đồi;
Đường xa xôi chẳng nề sương gió,
Đem tin lành cho người mừng vui.

Bước chân Mẹ lặng lẽ âm thầm.
Chúa Thiên Đàng rày đã giáng lâm.
Lòng Mẹ mang hài nhi Thiên Chúa,
Đấng Cứu Độ mong chờ bao năm.

Mẹ cất tiếng ca tụng Thiên Chúa,
Bao kỳ công Chúa đã ra tay,
Ngài ban đầy ơn cho tôi tá
Và hằng thương kẻ kính sợ Ngài.

Xưa Đức Mẹ vượt núi băng rừng .
Hoa đua nở, đàn chim hót mừng.
Bầu trời xanh ngập tràn ánh nắng.
Gió ru lời cảm tạ xin vâng.

Nay Đức Mẹ lại đến thăm người.
Nhắn nhủ người lần chuỗi Mân Côi
Và ăn năn thành tâm sám hối
Trái tim Mẹ tôn sùng  nơi nơi.
               Gioa-Kim

No comments:

Post a Comment