Saturday, March 28, 2015

Con Xin Lam Bien Ca.

Con Xin Làm Biển Cả.

Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Xuân Trường


No comments:

Post a Comment