Sunday, March 29, 2015

TỰ HỐI


Kẻ bội phản lẩn vùi trong đêm tối

Dùng nụ hôn dối gạt bán Thầy mình

Lạc linh hồn vào cám dỗ xu, trinh

Bởi hắn nghĩ Thầy mình đâu thể chết

Và Giu Đa đã giật mình kinh khiếp

Thấy Chúa Chiên chịu bắt bớ, tra đòn

Rồi bàng hoàng   sợ hãi mất luôn khôn

Tìm cái chết qua đoạn dây oan nghiệt

Phê Rô kia thề theo Thầy quyết liệt

Chốn pháp đình nối  tiếp gót theo chân

Người phụ nữ vừa gặng hỏi nắn gân

Liền chối biến phăng bay : Đây chả biết

Những ba lần, quân nha dịch tra riết

Thẩy đều rằng: Không, không phải là tôi

Hai tiếng gà te tẻ vẳng xa xôi

Lệ tuôn đổ, lòng quặn đau sám hối

Tay đấm ngực, Người môn đồ  vấn tội

Kẻ yếu lòng xin đại xá, Chúa ơi

Tôi đê hèn trọng lỗi chối Chúa Trời

Dạ tín, cậy, cậy lòng thương xót Chúa

Chục kẻ khác cũng nhát hèn chạy túa

Mặc Thầy yêu, để quân dữ trói tay

Ôi môn đồ , ngoảnh lại hỏi còn ai

Lâm nguy biến mới hay vàng, rõ đá

Con suy gẫm, ngước nhìn lên Thánh Giá

Xét mình con cũng đã biết bao phen

Đắm sự đời,  say sự thế nên quên

Quên cả Chúa, lao theo đường tội lỗi

Chẳng hề khác một Giu Đa phản bội

Như đóng đinh, như đâm thấu tim Người

Như hành hình, như sỉ nhục Chúa tôi

Biết bao tội, có thể  nào dung thứ

Nhưng Lậy Chúa, con biết tình thương Chúa

Luôn bao la, luôn rộng tựa hải hà

Xin tai con luôn được lắng tiếng gà

Học Thánh Cả Phê Rô mà tự hối

Ngẫm Lời Chúa nguyện dốc lòng lánh tội

Để cùng Người hưởng ơn phúc tái sinh

Làm con Chúa trọn vẹn cả tâm tình

Trung với Chúa tới ngày Người phán gọi!

.            THINH KHÔNG

.            30-03-2015

No comments:

Post a Comment