Tuesday, August 12, 2014

Theo Chân Mẹ.

Theo Chân Mẹ.


Lời: Thánh Bênađô.
Nhạc: GioaKim.
Hòa âm: Vũ Đình Ân.
Trình Bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.


No comments:

Post a Comment