Wednesday, July 9, 2014

"ĐỨC ÁI" CAO CẢ TUYỆT VỜI ! (Cor 13:1-3)


"Đức Ái" cao cả tuyệt vời!
Yêu thương chia sẻ dùng lời chính ngay
Thánh Phaolô đã giãi bày
Trong thư ngài viết lời hay ý lành

Dù cho thông suốt ngọn ngành
Dù cho chuyển đổi non xanh núi đồi
Dù trăm bác học trong tôi
Giúp cho muôn kẻ đơn côi giữa đời

Tiên tri thông hiểu đất trời
Hiểu luôn mầu nhiệm Ngôi Lời phục sinh
Nói muôn "tiếng lạ" thần linh
Hy sinh thiêu đốt thân mình cho đi

Quyền năng đức trọng uy nghi
Không có "đức ái" khác gì thanh la
Não bạt inh ỏi hòa ca
Vì không "đức ái" nên là vất đi

Đức tin-cậy-mến là gì?
Dời non lấp biển là chi trước Ngài?
Vinh quang giầu có vua ngai
Không có "đức ái" tuyền đài hố sâu

Trong muôn "đức ái" đứng đầu
Hãy luôn tỉnh thức nguyện cầu sẻ chia
Hãy nhìn nấm mộ ngoài kia
Ngài không khen đẹp tấm bia ghi lời

Ngài cho ta sống trong đời
Dạy ta "đức ái" tuyệt với! bao la
Đường về nhã nhạc reo ca
Ngài ra tận cửa đón ta dẫn vào. 

Trầm Hương Thơ 09.07.2014

No comments:

Post a Comment