Friday, April 18, 2014

Kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
Sáng tác: GioaKim.
Hòa âm: Vũ Đình Ân
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.

No comments:

Post a Comment