Friday, April 18, 2014

Quo Vadis & Phản Bội.QUO VADIS?

Quo vadis? Thầy đi đâu?
Mà sao mặt máu, nát nhàu xác thân
Thập hình tủi nhục vai mang
Không ai chia sẻ nhọc nhằn thương đau!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Tim con đầy vết lầm sai
Nhưng con sẽ ráng đêm ngày bước theo!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Thầy đi chịu chết tiêu điều vì con
Lạy Thầy, xin hãy xót thương
Mắt Thầy xin tỏa đầy lòng từ bi
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Dù đời con chất tội đầy
Chiều nay con chết với Thầy, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU

PHẢN BỘI

Phản bội là không trung tín
Dùng nụ hôn để hại người
Tỏ vẻ thương yêu nhiều lắm
Nhưng lòng chỉ vụ lợi riêng
          Mặt con có vẻ nhân hậu
          Nhưng lòng đố kỵ, ghét ghen
          Con đang cố tình che giấu
          Trái tim ích kỷ, nhỏ nhen
Miệng con nói lời thương mến
Nhưng lòng chứa đầy dao găm
Ánh mắt con nhìn thật ấm
Nhưng là viên đạn hờn căm!
          Hành động xem chừng đúng đắn
          Thật ra chỉ muốn an nhàn
          Vô tư chỉ tay năm ngón
          Lệnh cho người khác phải làm!
Con chỉ là người ích kỷ
Muốn người khác phục vụ mình
Cứ tưởng làm sáng danh Chúa
Nhưng chỉ làm rạng danh con!
          Con biết Thầy đau lòng lắm
          Vì con đã phản bội Thầy
          Giờ đây thành tâm thú nhận
          Con xin đền tội chiều nay!
TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2014

No comments:

Post a Comment