Saturday, April 19, 2014

VỀ VỚI MẸ SẦU BINước mắt Mẹ tuôn rơi
Chiều xưa đồi hoang vắng
Mẹ lặng thầm buồn đau
Nhìn Con trên thập giá.

Đất đá nào vỡ toang,
khăn tang nào đã xé,
cỏ cây nào chao nghiêng,
sầu thay cho lòng Mẹ?

Xác Con Mẹ lạnh rồi
Mẹ ngồi ôm hóa đá
Nhá nhem chiều trầm mặc
Sầu vùi theo huyệt mộ...!

Lòng Mẹ ôi nát tan
Chiều đan mây xám ngắt
Gió hắt hiu thổi về
Bốn bề nghe cô tịnh...!

Bài Thánh Vịnh năm xưa
Đưa con về với Mẹ
Mẹ vẫn nét sầu bi
Đứng dưới chânThánh giá.

Con quỳ bên Mẹ đây
Dâng trái tim sầu đầy
Xin Mẹ thương tha thứ
Những tháng ngày đã qua!!!

            Chiều thứ Sáu Tuần Thánh năm 2014


No comments:

Post a Comment