Saturday, March 15, 2014

LÀM CON CHÚA TRỜI.    Trông lên đỉnh núi Ta-bo
Ánh quang ngày đó nhấp nhô mây trời
    Còn như thấp thoáng bóng Người
Còn như thấy Chúa sáng ngời trong mây...

    Chúa ơi, tình Chúa tràn đầy
Tỏ cho nhân thế con đây minh tường
    Vì yêu Chúa trải dặm trường
Nghe theo thánh ý lên đường Can-vê...
    Trước cuộc thương khó não nề
Chúa đem môn đệ tìm về núi cao
    Biến hình chói lọi hơn sao
Khiến ba môn đệ xiết bao kinh hoàng...

    Lời từ Thiên Chúa vọng vang
Lời dạy con phải tuân vâng Con Người!
    Chúa ơi, con hiểu Chúa rồi
Chọn đường thập giá đền bồi tội con.
    Vâng lời qua ải quan san
Mai sau sẽ được vinh quang Nước Trời!

    Con xin theo bước chân Người
Biến hình đổi dạng, một đời xin vâng!
    Đường đi sóng gió mịt mùng
Chân mềm đá cứng chập chùng núi non
    Cho con một dạ sắt son
Sống đời tuân phục làm con Chúa Trời!


1 comment:

  1. Thơ của bác làm hay lắm. Mến chúc một Mùa Chay thánh tịnh.

    ReplyDelete