Thursday, March 20, 2014

SẮC TÍM CHIỀU NAY  Chiều nay gió bỗng lịm buồn
Trái sầu trầm mặc nghe hồn xuyến xao
    Nghe như có tiếng trên cao
Nghe như có tiếng thét gào trong tim
    Giật mình nhìn lại chính mình
Hỡi ôi, toàn chuyện đua tranh hão huyền!

    Ngoài kia gió vẫn lịm buồn
Trái sầu vẫn nặng khẳm thuyền thế gian
    Lòng ai sùi sụt băn khoăn
Hồn ai nức nở ăn năn tội mình
    Hoàng hôn chiều xuống vô tình
Từng hạt tim tím mông mênh cõi lòng!...

    Máu ai từ cạnh nương long
Chảy tràn cõi thế mãi còn chứa chan?
    Tim ai lửa cháy ngút ngàn
Hai nghìn năm lẻ mãi còn sục sôi?
    Người trên thập giá đơn côi
Mắt Người nhìn xuống chân đồi Can-vê...

    Hồn ơi, thôi hãy quay về
Thôi đừng vương vấn mải mê sự đời
    Đừng vờ cho nước mắt rơi
Một xin dâng cả tim côi cho Người!
    Gió ơi, đừng nữa chơi vơi
Một xin gió thổi lộng trời tin yêu!

    Tôi về yêu Chúa thật nhiều
Tôi về tin lấy những điều Chúa răn!
    Hồn tôi thống hối ăn năn
Trái sầu xin hái đem dâng lên Người
    Hoàng hôn buông khẽ tiếng cười
Tím không buồn nữa bởi trời bao la!...
 

No comments:

Post a Comment