Friday, November 8, 2013

Dâng Ngài.Dâng Ngài

Đời con một thoáng đi qua
Ngày giờ trốn chạy như là bóng câu
Hỡi ôi tình Chúa cao sâu
Cho con yêu Chúa bể dâu chẳng nề.
Dẫu đời có lúc u mê
Xin cho vàng đá tào khê chẳng mòn
Đường dài nhưng dạ sắt son
Cõi lòng trung tín, tâm hồn thiết tha
Cho con yêu Chúa thật thà
Yêu như Madalena thủa nào
Để ơn Cứu Độ tuôn trào
Thứ tha tội lỗi xiết bao u buồn
Xin Ngài chiếm ngự lòng con
Để con vui bước không còn đắn đo
Xin dâng Ngài những âu lo
Đớn đau thử thách dày vò xác thân
Cho con xa lánh bụi trần
Để lòng thanh sạch trong ngần tình yêu
Để con mến Chúa thật nhiều
Tình con như lễ toàn thiêu dâng Ngài.
                   Gioa-Kim

1 comment:

  1. Cám ơn anh GioaKim. Một bài thơ cầu nguyện thật tâm tình tha thiết và khiêm nhường.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete