Wednesday, October 9, 2013

Lục bát tháng mười - Triều thiên mân côi.LỤC BÁT THÁNG MƯỜI

Tháng Mười thắp sáng lời kinh
Hương lòng tin kính lung linh chân thành
Tháng Mười gội mát mưa xanh
Hoa Mân Côi nở thắm ngàn đóa thơm
Tháng Mười rộn khúc lên Đền
Đoàn người trẩy hội mang niềm tin yêu
Tháng Mười chảy mật ngọt ngào
Vang ca dao Mẹ chiều chiều ru con
Tháng Mười dịu nỗi cô đơn
Vui, Thương, Mừng, Sáng tô hồn nét riêng
Tháng Mười giai điệu thiêng liêng
Đưa người lạc bước về bên Giáo đường
Maria Đóa Vô Thường
Rực rỡ huy hoàng thắm vượt muôn hoa
TRẦM THIÊN THU


TRIỀU THIÊN MÂN CÔI

Mân Côi từng đóa hồng tươi
Những chục kết chuỗi năm mươi ngọc ngà
Ướp thơm tình mến thiết tha
Vui, Thương, Mừng, Sáng vân vi kiếp người
Trăm năm hóa Chuỗi Mân Côi
Mong đẹp rạng ngời dâng kính Mẹ yêu
Câu kinh đượm vị ngọt ngào
Phúc Âm tóm lược sớm chiều gẫm suy
Lạy Hiền Mẫu rất từ bi
Xin cho con biết thật thà “xin vâng”
Vuông tròn ba đức đối thần
Thực hành các đức đối nhân thật lòng
TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7-10-201

No comments:

Post a Comment