Saturday, March 30, 2013

Cũng Một Nụ Hôn - Tin Yêu


Cũng Một Nụ Hôn
Nụ hôn là một trong những cách để biểu lộ tình yêu thương. Nhưng cũng một nụ hôn, có những nụ hôn đem lại cho ta niềm vui hạnh phúc, nhưng cũng có những nụ hôn không mang lại được gì cho ta mà con gây đau khổ và phản bội ta nữa. Nụ hôn đó chính là nụ hôn Giuđa Iscariốt. Nụ hôn này chắc không ai muốn nhận vì nó chẳng bộc lộ tình yêu thương gì mà còn có những hành vi phản bội. Hằng ngày, ai trong chúng ta cũng nhận được nụ hôn từ ông bà, cha mẹ, và đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân. Những nụ hôn này nói lên lòng yêu thương của ông bà cha mẹ đối với mình. Hơn thế nữa, nụ hôn trong tình yêu và hôn nhân mà hai người trao cho nhau cũng nói lên sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ, và săn sóc cho nhau trong đời sống. Chứ không như nụ hôn của ông Giuđa trao Chúa “ Tôi hôn ai chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận” (Mc 14, 44). Dù Giuđa dùng nụ hôn phản bội Chúa đến đâu, nhưng Chúa vẫn nhận nó của một môn đệ đã bao nhiêu năm theo Chúa mà bây giờ lại phản bội Chúa.
Đối với chúng ta là những người tin và theo Ngài, đôi khi chúng ta cũng giống như Giuđa dùng nụ hôn để phản bội Ngài. Qua bài ca thương khó mà chúng ta nghe trong những ngày của tuần thánh cho chúng ta thấy rõ lòng người. Chúng ta reo hò mừng Chúa và chúc tụng Con Vua Đavít, nhưng sau đó thì quay lại phản bội người bằng những lời sĩ nhục, nhạo báng, và cuối cùng đóng đinh Ngài vào Thập giá. Một khi ta làm như vậy, ta được ít gì?
Lạy Chúa Giêsu, Con Vua Đavít, xin cho chúng con sống và biết theo con đường Chúa đi là con đường khổ giá để chúng con nhận ra tình yêu thương của Ngài dành cho chúng con. Amen.
Tin Yêu

No comments:

Post a Comment