Tuesday, October 19, 2010

NĂM SỰ MỪNG

Sự mừng tiếp nối sau mùa thương
Cùng Mẹ cất lên câu Kính mừng
Sống lại hồn thiêng, ơn Cứu chuộc
Mơ rời cõi thế ,phúc Thiên đường
Sống lành theo đường soi Thần Khí
Chết hạnh vâng tiếng gọi Nữ Vương
Kết chuỗi cầu xin ơn Mẹ giúp
Quê Trời hưởng phúc ,cậy Trinh Vương.


C.B.G.
14-10-2010

1 comment:

  1. Cám ơn anh CBG. Bài thơ tóm gọn những điều suy niệm trong mùa mừng, qua việc Chúa sống lại, về trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ hồn xác lên trời và được Chúa thưởng công. Song song với những biến cố này là những ơn chúng ta khiêm tốn cầu xin: sống lại phần hồn,yêu mến những sự trên trời, đầy ơn Chúa Thánh Thần, ơn chết lành trong tay Mẹ và được hưởng phần phúc trên nước trời bên Mẹ.

    Rất đạo đức! Rất ý nghĩa!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete