Wednesday, October 20, 2010

TÀI SẢN - THƠ TRẦM THIÊN THU

TÀI SẢN 

Abraham bán nhà
Bỏ quê hương, tài sản
Đến một nơi lạ lẫm
Là Đất Hứa Chúa ban
Abraham dâng con
Tên gọi Isaac
Là tài sản duy nhất
Làm hiến tế thành tâm
Sara hiếm muộn con
Bà cũng là vô sản
Nhưng Tình Chúa vô hạn
Cho Sara sinh con
Dân Do thái tay không
Tiến vào miền sa mạc
Đó là vùng đất chết
Nhưng họ vẫn vâng lời
Con vô sản một đời
Có gì đâu mà bán
Nhưng con lại tư sản
Đầy tội lỗi, kiêu sa!
Nhạc, thơ – chút tài hoa
Con xin bán tất cả
Chỉ mong được theo Chúa
Cho trọn bước đời con 

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment