Sunday, September 19, 2010

LỄ PHÉP - NHẠC TRẦM THIÊN THU

LỄ PHÉP
Nhạc và Lời: Trầm Thiên Thu
Tiếng Hát: Nguyễn Ngọc Bảo An

No comments:

Post a Comment