Sunday, September 19, 2010

KHÔNG ĐỀ & GIÁ TRỊ - TƠ TRẦM THIÊN THU

KHÔNG ĐỀ

Trăm năm gỗ mới hóa thành trầm
Chắc hẳn thiên tài phải gian truân
Lãng mạn mùa thu sầu vạn cổ
Thi ca luân lạc kiếp hồn hoang

TRẦM THIÊN THUGIÁ TRỊ

Khó nhất: Ta hiểu được ta
Dễ nhất: Nói xấu người khác
Giữa cái thiện và cái ác
Một lằn ranh quá mong manh!
          Lời nói thuộc về thời gian
          Im lặng thuộc về vĩnh cửu
          Giá trị những gì châu báu
          Có bao gian khổ thâm trầm
Máu nào cũng chảy về tim
Nhường nhịn không hề thua thiệt
Nếu sai lầm và nhận biết
Cần lắm lời xin lỗi nhau
          Cuộc đời khả dĩ thay đổi
          Nếu biết thay đổi chính mình
          Vụng về một lời xin lỗi
          Vẫn còn hơn cứ lặng im
Con người rất dễ tự kiêu
Càng lớn thì càng tự mãn
Đời thường vẫn nhiều ân oán
Giá trị cao thấp khác nhau

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment