Monday, January 30, 2017

Tạ Ơn Gia Đình-pt


Mùng 2 Tết kính Ông Bà Tổ Tiên Gia Đình.
Xin chia sẻ cùng quí cha và anh chị Bài Múa Mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017.
Kính,
Pham Trung

1 comment:

  1. Cam on Anh Trung, nhin may em be nay khoang 6-7 tuoi mua de thuong qua mua dieu.

    HBTT

    ReplyDelete