Monday, January 30, 2017

Hướng về Sông Nam Biển ViệtNhân dịp Xuân Đinh Dậu đang về trên Quê Hương Việt Nam thân yêu.
Xin chia sẻ Video clip  "Hướng Về Sông Nam Biển Việt" chủ đề của Hội Chợ Tết tại Toronto. 
Bài hát được viết với âm hưởng ba miền Bắc, Trung, Nam.

Phạm Trung

No comments:

Post a Comment