Sunday, June 28, 2015

LẠY MẸ HẰNG CỨU GIÚP - Gioakim


Lễ kính viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức hằng năm vào ngày 27 tháng Sáu

Thursday, June 25, 2015

Chuyến Hành Hương Âu Châu-Duy Hân

Hôm nay là Thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2015, tôi đã về tới Toronto - Canada bình an và đang ngồi viết một chút suy tư về chuyến hành hương vừa qua tại các nước Âu Châu. Sở dĩ tôi phải xác định rõ thời gian và không gian hiện tại là vì trong gần 3 tuần lễ qua, không ngày nào là chúng tôi không phải hỏi nhau: Hôm nay thứ mấy, mấy tây, bây giờ là mấy giờ, bên Toronto là mấy giờ, mình đang ở đâu, ngày mai sẽ đi đâu ... Chúng tôi lơ mơ như ở trên cung trăng, lúc nào cũng vội vã sắp xếp hành lý, hối hả đi, tất bật mua sắm, nói cười liên tục và cũng đọc kinh cầu nguyện liên lỉ. Mới đây thôi mà tôi đã quên bớt mình đi đâu, chỗ nào ra sao rồi, nếu không ghi lại những tâm tình, nơi chốn vừa đi qua có lẽ tôi sẽ quên hết. Như các Cha hướng dẫn thường xuyên nhắc nhở, chúng ta đang đi hành hương cầu nguyện, đi du lịch chỉ là phụ thêm, nên bài chia sẻ này không chú trọng nhiều vào các danh lam thắng cảnh - hơn nữa tôi không giỏi về địa lý - mà chỉ xin viết một chút kỷ niệm về những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi vừa qua.

Tuesday, June 23, 2015

Tình Cha -NS Pham Trung

Ý thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Mai Thảo

Wednesday, June 10, 2015

June 8, 2015 Provincial Assembly OCD-Photo HBTT
Vua qua ngay 8 thang 6 HBTT duoc tham du ky niem 500 cua Thanh Teresa Avila, nha dong Cat-Minh cua cac cha to chuc o San Antonio TX National Basilica of St.Theresa the Little Flower.  Gop co 5 nha dong kin cua tieu bang Austin TX, Covington LA, San Antonia TX,  Piedmont OK, Little Rock AR.  Va gap cac linh muc Carmelite Priests o tinh dong.  Nha Tho Basilica of St.Theresa of The little flower, that nguy nga long lay, 2 ben co stain glass window ve cuoc doi cua thanh Teresa of Avila, ben tay phai la co hinh ve cuoc doi thanh John of the Cross.  Va gap nhung thanh vien moi gia nhap that la vui.