Sunday, December 14, 2014

Lời Ru Của Mẹ.

Lời Ru Của Mẹ

Chúa Thiên Đàng sinh xuống gian trần. 
Các thiên thần đàn hát vang lừng.
Mục đồng đến thờ lạy tôn kính.
Đám chiên lừa dâng hơi quây quần.

Ánh sao trời lấp lánh đưa đường.
Đêm lạnh lùng một cõi tuyết sương.
Kìa đạo sĩ ngẩn ngơ tìm kiếm.
Đến kính thờ lễ vật dâng hương.

Trên Thiên Cung muôn vàn vinh sang.
Sao Chúa đành xuống cõi trần gian.
Nhà không, đồng vắng , đâu quê quán.
Làm người khó hèn nếm cơ hàn.

Hỡi nhân trần mau đến tôn thờ. 
Chúa ra đời nghèo khó bơ vơ.
Nào đâu nơi phồn hoa quyền quí.
Cớ sao Người thanh bần đơn sơ ?
 
Chúa trên trời thương xót loài người,
Ban Con Một rày xuống cõi đời,
Chịu lầm than đền tội nhân thế.
Ôi lạ lùng ân tình tuyệt vời.

Chúa bởi trời sinh xuống làm người.
Ôi mầu nhiệm tình Chúa cao vời.
Mẹ Đồng Trinh nhìn con hôn kính,
Hát ru lời: "Chúa Đã Ra Đời."
          
            Gioa-Kim

No comments:

Post a Comment