Friday, July 25, 2014

Kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha.


Nhạc: GioaKim.
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.


No comments:

Post a Comment