Tuesday, March 4, 2014

TIẾNG GỌI TRONG SA MẠCBao mùa chay đã qua
Con thấy mình vẫn thế
Vẫn lê bước chân hoang
Lang thang giữa chợ đời
Chẳng biết lời hay lỗ
Mãi tìm buôn chuyện người!

Hôm nay mùa chay về
Giữa bốn bề gió cát
Lời như khát như mong
Lời giục con mau bước
Theo Chúa vào sa mạc
Tìm lại chính ai kia!...

Mảnh hồn con bụi bặm
Những năm tháng đi hoang
Chẳng còn mang hương sắc
Mà Chúa vẫn gọi con
Giữa mịt mờ bão cát
Chúa thậm thương con rồi!!!

Ôi, thân này tro bụi
Con có đáng gì đâu!
Xin một lòng thống hối
Xin Chúa ở trong con
Cho hồn con ngời sáng
Những tháng ngày tương lai!...

                                    Thứ Tư Lễ Tro năm 2014
                                    Vũ Thủy

No comments:

Post a Comment