Wednesday, March 5, 2014

LỠ CHAY.Thơ "cắn nhầm lưỡi" để cười khi ăn chay.
Vì Chúa bảo ăn chay thì đừng nhăn nhó khó tính...

Chớ có "mần" theo lời thơ ni hỉ ???LỠ CHAY

Ăn chay nhằm miếng thịt bò
Bỗng dưng cảm thấy răng ê ẩm liền
Bò này tốt, chẳng có điên
Mà sao ngộ độc “tự nhiên” thế này
Giật mình mới nhớ hôm nay
Lễ Tro là thứ Tư “gầy” phải kiêng…
Kiêng ăn, cữ nói lăng nhăng
Thế mà ăn tục, dám “phang” thịt bò
Lại còn nói phét “vô tư”
Răng ê là đúng quỷ ma nhập rồi
Chu choa, lạy Đức Chúa Trời
Sang năm con hứa rạch ròi ăn chay
Năm nay lỡ miệng, lỡ tay
Xin Ngài tha thứ con đây… lỡ rồi!
TRẦM THIÊN THU
Thứ Tư “gầy” – 2014

No comments:

Post a Comment