Sunday, November 3, 2013

Điều Duy Nhất.ĐIỀU DUY NHẤT

(Thánh vịnh 27:4)
Một mình đứng giữa nghĩa trang
Lặng thầm suy nghĩ, bâng khuâng nỗi niềm
Một điều con mãi kiếm tìm
Là con đây được ngắm nhìn Thánh Nhan
Ngụ trong Nhà Chúa chí nhân
Trọn đời con được ở bên Chúa Trời
Hưởng nguồn êm ái của Ngài
Chiêm ngưỡng đêm ngày Thánh Điện không ngơi
Một điều duy nhất, Chúa ơi!
Xin cho con được như lời cầu mong
TRẦM THIÊN THU
Lễ Cầu Hồn – 2013

No comments:

Post a Comment