Sunday, October 27, 2013

Sống và Viết.SNG và VIT

Con mun viết nhng gì mà con sng
Và c sng nhng gì con viết ra
Đi rt tĩnh mà li luôn rt đng
SNG và VIT, hai cái khác nhau xa!
            Bn-nhân-con nh hơn hn người ta
            Nhưng mơ ước li cao xa quá mc
            Xin hãy dit trong con tính kiêu sa
            Đ con đây làm vinh danh Chúa tht
Con ch viết nhng gì lòng con cm
Ly Chúa Tri, con không dám điêu ngoa
Con bo v S Tht và Công Lý
Sao người ta li li không thích, khinh chê?
            Nếu con viết nhng điu sai Ý Chúa
            Ly Chúa Tri, xin “giết chết” con ngay!
            Đng đ con viết điu sai như thế
            Xin cho con hóa ngu trn kiếp này!
Thà con ngu đ con được có Chúa
Gii làm gì, khi con phi mt Ngài?
Đng như thế, ly Ngài, xin dy d
Giêsu ơi, hãy bóp nát tim này!
TRM THIÊN THU
Đêm 27-10-2013

No comments:

Post a Comment