Monday, September 16, 2013

LỜI THƠ GIỖ ĐHY. PX. NGUYỄN VĂN THUẬNHôm nay ngày giỗ Đức Cha
Lòng con nhớ những lời ngà còn đây
Quyển "Đường Hy Vọng" trên tay
Từ trong ngục tối hương bay khắp cùng

Năm châu thiên hạ hưởng dùng

Lời cha là của ăn chung tâm hồn
Lời từ tâm huyết chảy tuôn
Qua từng "tờ lịch cũ"* nguồn Thánh Linh 

Mỗi câu là một lời kinh

Để làm chứng tá soi mình bước đi
Dù trong ngục tối sợ chi
Con "Đường Hy Vọng" từng ly có Ngài

Đường Thiên Chúa chẳng hề sai

Ngài đưa con tiến lên đài hiển vinh
Mười ba năm chẳng vô tình
Lao tù khổ giá chứng minh đạo Trời

Tấm gương cao qúy tuyệt vời!

Đức Hồng Y Thuận để đời soi gương
Để nên vị thánh phi thường
Trong tim con mãi còn thương kính ngài.

Trâm Hương thơ 16.09.2013 

Ngày giỗ cố HY.PX. Nguyễn Văn Thuận

* Theo như lời ngài kể là trong thời gian bị cộng sản VN. nhốt tù hơn 13 năm không bản án. Trong ngục tù ngài viết quyển sách này bằng những tờ lịch cũ trên tường, mỗi ngày một tờ viết chữ thật nhỏ bằng tiếng ý để chuyển ra ngoài dần và sau này mới chuyển trở lại thành tiếng việt.

No comments:

Post a Comment