Wednesday, August 14, 2013

HƯƠNG THƠ TÌNH MẸ VỀ TRỜIHÔM        nay kính Mẹ về trời
NAY         con dưới thế dâng lời hân hoan    
KÍNH        mừng Vương Nữ thiên đàng
MẸ            là trăng sáng cho đàn con thơ
VỀ             đường chính đạo mong chờ
TRỜI        cao phước cả hưởng nhờ Thánh Danh  

MAI          kia về bến an lành
NÀY         con dâng Mẹ kết thành chuỗi kinh
SẼ             năng lần hạt ân tình
ĐẾN         bên chân Mẹ đẹp xinh diễm toàn
MUÔN     muôn cung điệu hân hoan
NGƯỜI    người hợp xướng, thiên đàng ngợi ca 
CHÚNG   sinh vũ khúc thăng hoa
CON         theo Mẹ đến quê Cha trên trời.

Trầm Hương Thơ 15.08.2013

No comments:

Post a Comment