Monday, July 15, 2013

Cảnh đời phù vân.CÕI ĐỜI PHÙ VÂN


Ngày xưa có một vị vua
Giàu lòng nhân ái chẳng thua thánh hiền,
Không ham chức tước uy quyền,
Chẳng màng giàu có bạc tiền thế gian,
Chỉ tìm kiếm sự khôn ngoan
Đưa đường chỉ lối lo toan việc lành.
Vua bèn xuống chiếu thi hành,
Kêu mời nhân sĩ kinh thành đến ngay.
Đền rồng họp mặt suốt ngày,
Tìm cho được một ý hay răn đời,
Phương châm cho hết mọi người,
Lúc nào cũng đúng mọi nơi chẳng trừ.
Sau khi thỉnh ý tôn sư,
Mọi người đồng ý dâng thư bệ rồng.
Thư rằng trong cõi bụi hồng,
Mọi điều là thứ vô thường qua đi.
Không gì tồn tại mọi khi;
chẳng gì trường cửu, không chi lâu bền.
Vua rằng ý thật đáng khen;
Đó là chân lý ta nên nhớ đời.
Hãy tìm vĩnh phúc trên trời;
Đừng ham danh lợi cõi đời phù vân.


Gioa-Kim

2 comments:

 1. Cám ơn anh GioaKim. Bài thơ lục bát "Cảnh đời phù vân" chuyên chở một nội dung và cũng là chân lý ngàn đời cho thế nhân: Mọi sự vật đều phù phiếm và cuộc đời qua mau như gió thoảng, đúng như đã được diễn tả trong Kinh Thánh:

  "Phù vân nối tiếp phù vân,
  Mọi sự đều là phù vân!"

  Mong rằng bài thơ này lhiến nhiều người đọc suy tư và nhận thức đúng hơn về ý nghĩa cuộc đời.

  Mến,
  CT

  ReplyDelete

 2. Cảm ơn anh Sâm đã chia sẻ một bài thơ có ý nghĩa về mặt giáo dục. Thật là trùng hợp, em đang học về Proverbs, một trong những bài học của "the course "Old Testament of Poetry and Prophecy" của Hadley School.
  "Phù vân" là một từ đánh động vào suy nghĩ của em nhiều nhất, anh ạ!

  ReplyDelete