Friday, June 7, 2013

HƯƠNG NẮNG XUÂN TÌNH


Buổi sáng hôm nay rất nhẹ nhàng
Hoa đùa trong gió đón xuân sang
Ô kìa! hừng đông mang nắng mới
Đến ướp muôn loài bỗng cao sang

Nắng lên rực rỡ nắng ươm vàng
Cho ong gom mật lượn miên man
Đem phấn hương tình gieo khắp cả
Cho hoa đậu trái cách nhẹ nhàng

Nắng lên ấm áp cả muôn loài
Hoa cười thêm thắm trái thêm sai
Muông chim vui hót lời cảm tạ
Ca tụng vinh quang đến từ Ngài

Tạ ơn Thiên Chúa của đất trời
Cho toàn vũ trụ đẹp khuôn ngươi
Hòa quyện vào nhau tô cuộc sống
Tạo thành bức tranh rất tuyệt vời

Chúa là Thên Chúa của muôn loài
Từng ly Ngài tạo chẳng hề sai
Kẻ ai chống lại là tai họa
Tự phá hủy đi ngỡ mình tài

Kính lạy Thiên Chúa của tình yêu
Ngài cho nhân loại đủ mọi điều
Xin Ngài bảo bọc và tha thứ
Lỗi phạm tình con những sớm chiều.

Trầm Hương Thơ 06. 06.2013

No comments:

Post a Comment