Friday, June 14, 2013

THUYỀN ĐỜI
Giữa dòng đời ngược xuôi
Ai cũng đi trên con-thuyền-hình-thập-giá
Lênh đênh… Mỗi người mỗi vẻ
Nhưng với mức độ và cách sống khác nhau
Có người lăn lóc giữa khổ đau
Có người sướng từ trứng nước, ung dung tự tại
Có người khôn ngoan, có người khờ dại
Dòng thời gian cứ miệt mài trôi đi…
Bước trần gian lưu ly
Rồi ai cũng phải đi hết mười bốn chặng đường khổ
Vì chuyến đời mang dáng hình thập giá
Sớm khuya phải miên man kiếp lữ hành
            Phúc và họa đều lung linh
            Mỗi loại có nét quyến rũ dị biệt
            Đường rộng dẫn tới hủy diệt
            Đường hẹp dẫn vào trường sinh
Lạy Thiên Chúa, Hoa Tiêu chính trực, công minh
Xin dạy con những gì Ngài muốn
Xin thương xót, đỡ nâng, hướng dẫn con khuya sớm
Trên con-thuyền-đời-hình-thập-giá, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
Chiều 13-6-2013

No comments:

Post a Comment