Saturday, June 15, 2013

GIỌT LỆ ĐÀI TRANG (Lc. 7,36-50)

 

Tình yêu thống hối cao siêu
Yêu đi chớ hỏi những điều tại sao?
Phúc Âm nói rất thâm cao
Chúa Giê-su đã đi vào nhà kia

Được mời dùng bữa thông chia
Với người biệt phái, bỗng kìa! một o
Chuyện thật hay chỉ dở trò
Đem bình "bạch ngọc" thật to xách vào

Và rồi lệ nhỏ dâng trào
Đong đầy nước mắt chảy vào chân ai?
Bàn chân đó chính là Ngài
Giê-su Cứu Thế Ngôi Hai Chúa Trời

Những giọt nước mắt, tuyệt vời!
Tâm hồn thống hối tội đời nhân gian
Đường tơ đã đứt cung đàn
Gục đầu nước mắt tuôn tràn xuống chân

Tóc huyền phủ xuống ân cần
Lau cho hết sạch b
ụi trần dương gian
Nụ hôn tha thứ ân ban
Dầu thơm nức nở xức chân của Ngài

Tình yêu thống hối lên ngai
Động lòng Thiên Chúa nên Ngài thứ tha
Từ nay con bước về nhà
Tội con đã được bu
ông tha cả rồi

Đời con sẽ chẳng đơn côi
Đông qua, xuân đến đâm chồi nở hoa
Bí Tích giải tội giao hòa
Cao siêu huyền nhiệm là qùa Chúa ban

Tình yêu Chúa m
ãi tuôn tràn
Đời con vẫn nhận muôn ngàn "hng ân"
Tâm hồn trong trắng thanh bần
Dâng về Thiên Chúa ân cần kính yêu

Yêu nhiều sẽ được tha nhiều
Lời này Chúa nói một chiều năm xưa
Ai không yêu sẽ cho chừa
Sau này sẽ khóc như mưa cuối đời

Làm sao vô được "Nước Trời"
Nếu ta sống ở trên đời không yêu
Yêu người tình đẹp mỹ miều
Yêu Chúa cao đẹp hơn nhiều đúng không?

Trầm Hương Thơ


No comments:

Post a Comment