Saturday, June 29, 2013

CHÚA LÀM NHỮNG VIỆC LẠ LÙNG!


Chúa làm những việc lạ lùng
Phaolô bắt đạo lại dùng truyền rao.

Chúa làm những sự tào lao
Phêrô đánh cá Ngài trao vương quyền.

Chúa làm toán kiểu điên điên 
Bỏ trăm tìm một con chiên lạc đàn.

Chúa làm những việc ngang ngang
Trong ngày Sabát dám mang chữa người.

Chúa làm những cái nực cười
Bảo người chết đã có mùi dậy mau.

Chúa làm ảo thuật như sau
Sáu chum nước lạnh đổi màu rượu ngon.

Chúa làm mỗi việc cỏn con
Ngồi vẽ xuống đất chẳng còn một ai 

Chúa hù mấy chú thuyền chài
Đi trên mặt nước khoan thai đến thuyền

Chúa làm việc qúa hóa ghiền
Vác cậy Thật Tự lên triền núi cao

Chết rồi còn làm đảo chao
Ba hôm sống lại đến chào "bình an"

Còn sai đi khắp thế gian
Rao truyền rửa tội trao ban khắp cùng.

Phaolô giết đạo như khùng!
Phêrô thì có anh hùng chi đâu?

Chúa mang đặt làm đầu tầu
Dẫn đưa giáo hội nhiệm mầu lạ thay!

Hai ngài mừng kính hôm nay
Con xin viết mấy lời này kính dâng. 


Trầm Hương Thơ 29.06.2013

Kính chúc mừng qúy tu sĩ và qúy vị có thánh quan thầy Phêrô và Phaolô.

No comments:

Post a Comment