Friday, February 22, 2013

TRỞ VỀVào mùa chay con giục lòng thống hối
Hướng tâm hồn kết nối với tình Cha
Bao tháng ngày hồn đi khắp phương xa
Nay trở về mái nhà xưa yêu dấu

Lỗi lầm xưa nay con đã hiểu thấu
Cha yêu con nung nấu cả tâm can
Bảo bọc con qua những chốn nguy nan
Tình của Cha nồng nàn châu báu thánh

Mãi trao ban chẳng tạnh vẫn trào tuôn
Bao phủ con luôn luôn từng hơi thở
Bốn mươi ngày mùa chay là nhắc nhở
Hồi tâm về chốn ở tự ngàn xưa

Ơn Cha đó làm sao trả cho vừa
Cả cuộc đời cũng chưa là xứng đáng
Hồi tâm lại nhìn qua vào dĩ vãng
Ta đã làm phí lãng những hồng ân

Mùa chay thánh con sửa lại bản thân
Xin hòa giải phúc phần ơn “Bí Tích”
Sống mùa chay làm sao cho hữu ích
Ngài chính là cùng đích cuộc đời con

Trầm Hương Thơ 
20.02.2013

No comments:

Post a Comment