Friday, February 22, 2013

Lâng Lâng Hạnh Phúc - Trầm Thiên Thu

LÂNG LÂNG HẠNH PHÚC
(CN II Mùa Chay, năm C – Lc 9:28-36)

Ba Tông Đồ (1) được theo Thầy
Lên Ta-bo thấy tuyệt vời vinh quang
Ba ông sung sướng quá chừng
Thật là “quá đã”, vui mừng lắm thôi!
Phêrô nhanh nhảu cất lời:
“Ở đây tốt lắm, Thầy ơi là Thầy!
Chúng con hạnh phúc tràn đầy
Đâu còn mơ tưởng chuyện đời nhân gian
Ba lều, xin dựng lên liền
Chúng con đây chẳng có cần chi đâu”
Nói như trong giấc chiêm bao
Ông chẳng biết điều mình nói là chi
Bốc đồng, nóng tựa Trương Phi
Đó là bản tính Phêrô nhà mình
Chúng ta cũng vẫn rành rành
Cầu được, ước thấy, tưởng mình là “ngon”
Xong rồi, lời hứa cũng quên
Cháo ăn rồi, bát còn cần chi đâu! (2)
Hồng ân Thiên Chúa dạt dào
Khổ đau, hạnh phúc, u sầu, mừng vui
Đều do ơn Chúa mà thôi
Đừng quên cảm tạ, dẫu lời đơn sơ!
TRẦM THIÊN THU
(1) Phêrô, Gioan và Giacôbê.
(2) Tục ngữ: “Ăn cháo đá bát”.

No comments:

Post a Comment