Friday, February 22, 2013

HÚT THEO TÌNH CHÚA


“hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.(MT: 5, 44) 

Kẻ thù thật khó mà yêu
Nhưng vì Chúa muốn con đâu dám từ
Chúa ơi, xin hãy thư thư
Để con cố gắng từ từ Chúa ơi!

Mắt con xin hướng lên trời
Môi con xin nở nụ cười khoan dung
Tim con, một cõi thâm cung
Cũng xin Chúa biến thành vùng hân hoan
Để con quên hết đa đoan
Máu hồng thành rượu tuần hoàn tim con
Oán thù ghen ghét trong con
Hút theo tình Chúa sắt son biến hình
Thù nên bạn, nhục nên vinh
Chúa ơi, có Chúa bình minh giữa đời
Chúa cho ánh sáng mặt trời
Chiếu soi sưởi ấm tình người trong nhau
Để con quên hết oán thù...

Xin Ngài đừng để hoang vu trở về! 

No comments:

Post a Comment