Thursday, February 28, 2013

CHÍNH LỘ CỦA TÔIChúa là đá tảng góc tường
Chúa là chính lộ con đường cho tôi
Dọc đường vượt núi băng đồi
Qua sông lội suối lở bồi nhiêu khê
Chúa luôn bên cạnh vỗ về
Đưa tôi tới đỉnh Can-vê cùng Người
Chúa là sự thật bởi trời
Và là sự sống đời đời cho tôi!

Tin vào Lời Chúa mà thôi
Lòng tôi dốc quyết lên đồi Can-vê
Bước chân còn chút nặng nề
Nhưng nghe tình Chúa si mê gọi mời
Quả tim tôi đập bồi hồi
Thúc tôi dấn bước về Trời tìm Cha!
Ơ kìa! Thần Khí Ngôi Ba
Soi đường chính lộ mở ra muôn trùng! 

1 comment:

 1. Vũ Thủy ơi,
  VP rất thích bài thơ này vì theo Chúa để lên đồi Canvê là con đường: Vượt núi băng đồi, băng sông lội suối, nhiêu khê tứ bề... Thế nhưng có Chúa bên cạnh vỗ về để ta an tâm vững bước thì dù:
  Bước chân còn chút nặng nề
  Nhưng nghe tình Chúa si mê gọi mời.
  Đó là lý do tại sao mình bước theo Chúa .
  vp

  ReplyDelete