Saturday, November 6, 2010

THIÊN VƯƠNG KITÔ - THƠ TRẦM THIÊN THU

THIÊN VƯƠNG KITÔ

Kitô Vua của muôn loài
Yêu thương hết mực những người thần dân
Thiên Vương mà rất từ nhân
Công minh, chính trực, không phân biệt gì
Dù ai, Ngài chẳng loại trừ
Vẫn luôn che chở, độ trì, đỡ nâng
Dâng lời vạn tuế Thiên Vương
Trọn đời cảm tạ Hồng ân Chúa Trời
Xin Ngài cai trị suốt đời
Thành tâm tín thác cho Ngài đời con
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

 1. Anh Thu mến,

  Chẳng còn bao lâu nữa trong tháng 11 này, chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Kitô Vua. Vương quyền của Ngài bao trùm trên trời dưới đất, nên việc tôn thờ, cảm mến,tin cậy, phó thác nơi Ngài là những điều chúng ta phải ghi tâm tạc dạ cả đời.

  Xin Chúa Kitô Vua luôn ngự trị trong tâm hồn và gia đình mỗi chúng ta, như trong hai câu thơ cuối:
  ....
  " Xin Ngài cai trị suốt đời
  Thành tâm tín thác cho Ngài đời con".

  Cám ơn anh Thu nhiều.

  Rất mến,
  CT

  ReplyDelete