Sunday, November 7, 2010Lên non quên một cuộc tình
Mười năm tịnh khẩu nửa Kinh –nửa Mường
Hôm qua trở lại phố phường
Gặp em cười bảo nửa Mường- nửa Kinh
Về non đứng khóc một mình
Mán chê Thượng mắng nửa Kinh- nửa Mường
Ngọc Danh

No comments:

Post a Comment