Sunday, October 17, 2010

NĂM SỰ THƯƠNG

Mân côi suy ngẫm sự đau thương
Mẹ chết cùng Con suốt chặng đường
Sám hối ,thương Ai hồn rướm máu
Hãm mình ,nhớ Chúa đòn tan xương
Mão gai sỉ nhận không che tránh
Thập giá vui mang chẳng thoái nhường
Tính xác thịt con xin được đóng
Kết cùng năm sự, hướng Thiên đường.

C.B.G.
13-10-2010

1 comment:

  1. Bài thơ tóm gọn đầy đủ ý nghĩa của năm sự thương: Sám hối, Hãm mình, Quên mình chịu nhục, Vác thánh giá mỗi ngày, Đóng đinh thói hư tật xấu. Chớ gì chúng ta mỗi lần lần chuỗi suy niệm năm sự thương, luôn tưởng nhớ đến những ý tưởng này để thông phần sự đau khổ với Chúa.

    Cám ơn anh CBG nhé!,

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete