Sunday, September 12, 2010

RẤT CẢM ƠN...

Re: HỌA TỰ TU

Chẳng muốn than thân trách phận mù
Những toan im tiếng lắng lòng tu
Tiếng thơ khách nọ khơi niềm nhớ
Lời họa ai kia phá nỗi tù
Lòng trí hân hoan, làn nắng ấm
Tâm hồn tĩnh tại , mặt hồ thu
Tri âm, tri kỷ nâng nhịp phách
Tương ứng đồng thanh ngẫm chữ tu.

Cao BỒI GIÀ
12-09-2010

Nhân mọi người đang ngẫu hứng xướng họa, Cao Bồi Già xin các Anh Chị cùng họa cho vui vẻ:


CHỮ TU
Lắm lúc lắng lòng cũng muốn tu
Nhưng nào đâu dễ nói câu từ
Bạc tiền phú quý quanh vòng nợ
Danh lợi vinh hoa quẩn cũi tù
Gắng tu tâm tĩnh ràng chẳng được
Cố luyện lòng trong khó thế ru !
Đức hèn nên vụng đường tu vậy
Say tỉnh, men cay miệng lại… tu!
CAO BỒI GIÀ
12-09-2010

Cám ơn Cao Bồi Già và em Sáng nhé! Kỳ này, nhờ CBG mà thơ văn xướng họa khởi sắc hẳn lên. Hôm nay bác lại luận về Chữ Tu, nên CT cũng xin họa lại cho vui, nhưng xin nói trước là thơ của tớ không theo đường luật cân đối gì đâu. Về vấn đề cân đối này thì phải học các bác nhiều lắm! Thật là khâm phục!


Họa CHỮ TU
CT

Cao bồi ngang dọc khắp muôn nơi,
Về già lại có ý dở hơi,
Bày đặt tu thân với tích đức,
Ăn năn từ bỏ kiếp rong chơi!
Chuyện đời lắm lúc thấy rối bời,
Công danh sự nghiệp muốn đứt hơi,
Bác muốn tu tiên tôi theo với!
Tu chùa tu đạo tớ xin thôi.

Tu

Khi trẻ đôi khi cũng muốn tu
Vào dòng xin nhập lại bị xù
Bây chừ muốn tu thì đã muộn
Tuổi đời thấm thoát hết mùa thu
Ngẫm nghĩ sự đời trong phút chốc
Thoáng cái qua nhanh kiếp phù du
Thôi thôi tìm về bên tình Chúa
Chờ đợi ngày về cỏi thiên thu!
Viphương 2010

No comments:

Post a Comment