Friday, September 24, 2010

10 & 6 ĐIỀU RĂN - TRẦM THIÊN THU

MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Thiên Chúa có mười điều
Một, luôn thành kính mến yêu Chúa Trời
Hết lòng thờ phượng Ngài thôi
Hai đừng vô cớ mà kêu Danh Ngài
Ba là Chúa nhật nhớ ngay
Siêng năng dự trọn lễ này, đừng quên
Bốn, luôn thảo hiếu song thân
Năm là chớ có sát nhân bao giờ
Sáu, đừng dâm dục đam mê
Bảy, đừng trộm cướp cái gì của ai
Tám, đừng làm chứng hại người
Chín, đừng muốn vợ chồng ai bất kỳ
Mười là chớ có tham chi
Dù là điều nhỏ nhoi gì của ai
Mười điều tóm gọn hai thôi:
Mến Chúa, yêu người – Chúa chẳng đòi hơn!
TRẦM THIÊN THU


SÁU ĐIỀU RĂN

Một là dâng lễ Chúa nhật
Và các ngày Giáo hội buộc
Hai là thể xác nghỉ ngơi
Chớ mê làm công việc xác
Ba là giữ luật mỗi năm
Xưng tội ít nhất một lần
Bốn là rước Mình Thánh Chúa
Trong mùa Phục sinh, đừng quên!
Năm là nghiêm minh chay tịnh
Theo luật Giáo hội tryền ban
Sáu là hy sinh kiêng thịt
Hạn chế ngông cuồng xác thân
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Cám ơn anh Trầm Thiên Thu nhiều. Nhờ đọc hai bài thơ này mà CT nhớ rõ hơn về 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn hội thánh. Ngày xưa còn nhỏ ở VN, trước thánh lễ chúa nhật, cả nhà thờ đều có đọc nhiều kinh lắm, luôn có hai kinh này. Qua bên này, không biết nhà thờ chỗ khác như thế nào, chứ riêng nhà thờ CT tham dự là nhà thờ Tây, đến giờ là cha ra dâng thánh lễ, không có kinh hạt gì cả, nên lâu dần cũng quên nhiều kinh lắm!

    Một lần nữa cám ơn anh Thu!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete