Friday, January 6, 2017

HIỂN LINH LỘ TỎHIỂN LINH LỘ TỎ

Ba nhà Đạo sĩ phương đông
Một ngôi sao lạ, cùng đồng đến đây
Ba người lối sống riêng tây
Một ngôi sao lạ xum vầy một phương

Ánh sao soi lối đưa đường
Hiển Linh lộ tỏ phi thường Hài Nhi
Ngày nào khao khát ra đi
Bây giờ thỏa nguyện diệu kỳ hân hoan

Ba nhà Đạo sĩ, một đoàn
Một đôi phu phụ tân toan trăm chiều
Một Vua thơ bé mỹ miều
Một hang lạnh lẽo tiêu điều tuyết sương

Một thiên tình sử dị thường
Đất Trời kết nối yêu thương nhiệm mầu
Hiển Linh tỏ lộ cao sâu
Hóa-Công-Nhục-Thể cơ cầu trần gian!

Để cho nhân thế bình an
Hồng ân cứu độ tuôn tràn khắp nơi
Hiển Linh muôn thuở rạng ngời
Bé thơ chính thật Vua Trời cao sang.

************************
Giu-se Nguyễn Văn Sướng

No comments:

Post a Comment