Thursday, December 15, 2016

Cho đến bao giờ - Sáng tác: LM Mi Trầm, Nhóm Trái tim yêu - Slide Show D...Gởi cả nhà xem cho vui, không cần khéo tay, chỉ cần thích làm!
Cũng gởi 2 Youtube: Nhạc đạo của cha Mi Trầm và nhạc Phạm Hoàng Thương, phổ thơ Trịnh Tây Ninh
Chúc vui
Hân1 comment:

  1. Bong hong chi Han lam very time consuming, sang kien hay.

    HBTT

    ReplyDelete